Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο συλλογικό έργο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, Tόμος Α΄)

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετείχε στη συγγραφή του συλλογικού έργου με τίτλο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017). Ο 1ος τόμος του έργου αυτού έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ