Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων (Διοικητική Δικονομία)

Ολοκληρώθηκε  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων (Ιανουάριος – Απρίλιος 2017), εις το οποίο χρέη εισηγητή στο μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας είχε αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καλονόμος