Εκπροσώπηση ομίλου μεγάλης κεφαλαιοποιήσεως

Όμιλος εταιρειών με παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» τη διεκπεραίωση πολυσχιδών νομικών υποθέσεων του.